Wielki Maraton Czytelniczy- edycja VII

Data publikacji: wrzesień 2021

Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie!

Wielki Maraton Czytelniczy 2021/2022 jest ogólnopolskim konkursem przeznaczonym dla klas 2-8 szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich. Uczniowie zmagają się w czterech grupach wiekowych: „Spotkacie nowych przyjaciół” – klasy 2-3 szkół podstawowych. „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” – klasy 4-6 szkół podstawowych. „W lustrze książki” – klasy 7-8 szkół podstawowych. „Na literackim szlaku” – szkoły ponadpodstawowe.

Celem konkursu jest popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci (beletrystyka, biografia, literatura popularnonaukowa) i młodzieży (beletrystyka, reportaż, biografia, esej, literatura faktu), rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, budowanie świadomości humanistycznej i rozwijanie umiejętności językowego ujmowania refleksji na temat tekstów wskazanych do lektury.

Przebieg konkursu: od września 2021 r. do marca 2022 roku uczniowie szkół podstawowych, a szkół średnich do lutego 2022, muszą przeczytać wskazane książki. Następnie piszą test konkursowy, składający się z zadań różnej konstrukcji (pytania zamknięte jedno – i wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda-fałsz, rozsypanki wyrazowe, zadania otwarte).

Do 20 września 2021 r. szkoły zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie. Na początku każdego miesiąca (od września do marca) nauczyciel informuje uczniów biorących udział w Maratonie, jaką książkę należy przeczytać. Szkoła może przystąpić do konkursu na każdym jego etapie, podobnie jak uczeń w swojej szkole. Nie trzeba czytać wszystkich lektur. Ile dacie radę, tyle przeczytacie.

Nagrody w Wielkim Maratonie Czytelniczym.

Uczniowie, którzy zdobyli największą ilość punktów, otrzymają tytuł Laureata lub Finalisty, zaś najlepszy uczeń ze szkoły, w której nikt nie zdobył takiego tytułu zdobędzie Wyróżnienie. Nagrodą dla zwycięzców w Maratonie stanowią zestawy: trzy książki dla Laureata, dwie dla Finalisty oraz jedna książka dla Wyróżnionego. Nagrody otrzymują WSZYSCY UCZNIOWIE wymienieni w Protokołach Końcowych czterech poziomów WMC.

Na literackim szlaku (uczniowie szkół ponadpodstawowych) lista lektur:

  1. Albert Melissa, Hazel Wood
  2. Cameron Sharon, Światło ukryte w mroku
  3. Kapuściński Ryszard, Kołyma, mgła i mgła [w tegoż:] Imperium
  4. Lem Stanisław, Katar
  5. Pilipiuk Andrzej, Czarownik Iwanow
  6. Tolkien J.R.R., Silmarillion

Lektura na wrzesień to „Katar”-Lema.  Zapraszam chętnych do biblioteki.