Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/22 w LO w Słupcy

Data publikacji: wrzesień 2021

01.09 o godzinie 8:30 nastąpiła uroczysta inauguracja Roku Szkolnego 2021/22

Na imprezie rozpoczęcia gościliśmy pana Jacka Bartkowiaka- Starostę Powiatu Słupeckiego, który w swoim przemówieniu nawiązał do historycznej daty 01.09.1939 roku- wybuchu II- Wojny- Światowej.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego W Słupcy uczcił ten fakt minutą ciszy.

Podczas swojego przemówienia powitał gości, grono pedagogiczne, pracowników administracji, społeczność uczniowską, a w szczególności uczniów klas pierwszych, którzy w tym roku rozpoczną naukę w liceum. Są to klasy 1a- profil politechniczny, 1b- przyrodniczy i 1c- humanistyczny.

Wychowawcy poszczególnych klas pierwszych to panie: Renata Bartczak, Jolanta Bartkowiak i Agnieszka Leżała.

Głos zabrała również przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Szymfeld.

Oprawę uroczystości rozpoczęcia Roku Szkolnego 2021/22 przygotowała klasa 2a wraz z wychowawcą i pracownikami administracji.

Życzymy wszystkim pracownikom szkoły oraz uczniom i ich rodzicom wspaniałego, pełnego dobrych doświadczeń nowego Roku Szkolnego 2021/22 !!!