„Wielkopolskie kadry bez granic językowych”

Data publikacji: grudzień 2014

W naszej szkole od września realizowany jest projekt pt.: „Wielkopolskie kadry bez granic językowych”. W jego ramach grupa 12 uczniów uczestniczy w dodatkowych, bezpłatnych, intensywnych zajęciach z języka angielskiego. Otrzymali oni również darmowe materiały umożliwiające poszerzanie wiedzy z zakresu tego przedmiotu. Zajęcia będą kończyły się testem, a uczestnicy otrzymają certyfikaty zaświadczające o poziomie znajomości języka angielskiego.