Uroczystość przekazania sztandaru Związku „Jaworzniaków”

Data publikacji: czerwiec 2022

W dniu 7 czerwca 2022r. w naszej szkole  nastąpiło uroczyste przekazanie   sztandaru  Słupeckiego  Oddziału  Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-56 „Jaworzniacy”  i Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Słupeckim,  którego  pełniącym służbowe obowiązki  prezesa „Jaworzniaków”  jest pan mjr. Tadeusz Janas.

   Słupeccy Kombatanci zdecydowali się przekazać swój sztandar, oddać  we właściwe ręce,  ponieważ uznali, że  działania szkoły nastawione na wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i tolerancji, szacunku do tradycji , historii i ludzi zasługują na uznanie.  To z inicjatywy dyrektora Tadeusza Raczkowskiego , zgodnie z ceremoniałem ,sztandar  przekazany został na własność liceum. Najpierw na ręce dyrektora , a po prezentacji sztandaru   uczniom. Świadectwem tej podniosłej chwili pozostanie akt przekazania sztandaru, podpisany przez  pana majora Tadeusza Janasa i dyrektora placówki,   który znajdzie się ,  podobnie jak  sztandar w szkolnej  Izbie Tradycji. To niecodzienne wydarzenie uświetniła obecność  pana  dr Jacek Bartkowiak starosty słupeckiego, pan Michała Pyrzyka  burmistrza miasta Słupca              i  pana mjr Tadeusza Janasa  przewodniczącego Kombatantów i Osób Represjonowanych.  Podkreślić należy wkład dyrektora , dzięki któremu doszło w porozumieniu z kombatantami i do historycznego przekazania sztandaru oraz ufundowania gabloty.                                                                                     

Zdjęcia wykonane przez Olgę Błaszczak uczennicę kl 2c, a koordynatorem uroczystości  był nauczyciel historii pan profesor Henryk Szurek.