Coś się kończy, coś się zaczyna, czyli zakończenie roku w naszej szkole

Data publikacji: czerwiec 2022

Zakończenie roku szkolnego 2021/22 w naszym liceum miało w tym roku szczególny charakter.

Uroczystość rozpoczęła się nietypowo na parterze szkoły, gdzie odsłonięto tablicę poświęcona Karolowi Siwemu -pierwszemu powojennemu Dyrektorowi Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy, którego staraniem wznowiono działalność szkoły i internatu po wojennej przerwie.   

Następnie zaproszeni goście i pracownicy liceum przeszli na drugie piętro. Tam przecięto wstęgę przed wiodącymi na 3 piętro schodami, których odnowienie było symbolicznym zakończeniem trwającego od wielu lat remontu budynku LO.  

Dopiero potem wszyscy zasiedli w sali nr 16/17, gdzie miała miejsce właściwa część tej szczególnej uroczystości; szczególnej, ponieważ dla Dyrektora LO Tadeusza Raczkowskiego było to ostatnie zakończenie roku szkolnego w jego karierze zawodowej. Dlatego też oprócz uczniów i pracowników szkoły w uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości. Oprócz obecnych zazwyczaj w takich okolicznościach Starosty Słupeckiego Jacka Bartkowiaka oraz Przewodniczącej Rady Rodziców LO – Beaty Becelewskiej swoją obecnością zaszczycili nas Burmistrza Słupcy-Michał Pyrzyk, Wójt Gminy Słupca-Grażyna Kazuś, członkowie rodziny Karola Siwego, przyjaciel naszej szkoły- major Tadeusz Janas, przewodnicząca ZNP -Marlena Tryngiel, prezes STSK -Teresa Więckowska, dyrektorzy zaprzyjaźnionych instytucji: Agnieszka Kiełducka (PPP), Wojciech Henke ( MOS), Anita Kubicka ( MDK), Beata Czerniak (muzeum ) oraz darczyńcy liceum:  Arleta i Krzysztof Kroteccy( firma Kroteccy) oraz Andrzej Kuźma ( firma Anbud). 

Na początku spotkania zebrani mogli obejrzeć przygotowaną przez Mateusza Budzińskiego i Macieja Sobutkę prezentację poświęconą Karolowi Siwemu. Za upamiętnienie tej postaci w imieniu rodziny podziękował Mikołaj Krzemiński-  wnuk Karola Siwego. 

Następnie dyrektor wraz z panią wicedyrektor wręczyli świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody. Wśród najlepszych znaleźli się: Andrzejewski Olaf (5,43), Szymfeld Greta  (5, 29), Tomaszewska Anna (5,13), Drzewiecki Wiktor (5,08), Pyrzyk Paweł ( 5,08), Glapa Bartosz ( 5,07), Szymańska Michalina (5,07), Błaszczak Olga (4,86), Dzwoniarski Krystian (4,86), Kaźmierczak Kacper ( 4,86), Budziński Mateusz (4,85), Blejwas Anna ( 4,83), Foszpaniak Marta (4,79), Kowalska Julia ( 4,79), Sobutka Maciej (4,79) oraz  Drzewiecki Kamil (4,77). Za stuprocentową frekwencję w minionym roku szkolnym  nagrodzeni zostali również: Jan Pyrzyk, Kacper Kaźmierczak, Julia Łęcka, Joanna Nowicka i Katarzyna Łukasiewicz. 

Następnie Starosta Słupecki wręczył Olafowi Andrzejewskiemu i Grecie Szymfeld stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce oraz Mateuszowi Budzińskiemu za szczególne osiągnięcia naukowe/artystyczne. 

Dalsza część uroczystości należała już w całości do Tadeusza Raczkowskiego, który najpierw przedstawił najważniejsze etapy remontu szkoły, ilustrując swoją wypowiedź slajdami, a następnie wspominał swoją przygodę z LO, nie szczędząc ciepłych słów pod adresem pracowników szkoły, jej uczniów oraz zaprzyjaźnionych osób i instytucji. Dość powiedzieć, że na zakończenie wszyscy pracownicy i przyjaciele szkoły otrzymali książkowe prezenty i imienne podziękowanie za pracę i współpracę, a Agnieszka Kiełducka , Wojciech Henke i Piotr Synowiec-pamiątkowe medale LO. 

Nagrodami dyrektora uhonorowane zostały na koniec wicedyrektor Urszula Radosiewicz oraz kierownik gospodarczy Alina Neuman. 

Po okraszonym dygresjami i zdjęciami monologu dyrektora przyszedł czas na pożegnanie. Głos zabierali zaproszeni goście oraz przedstawiciele pracowników, emerytów i uczniów LO. Pod adresem dyrektora i szkoły podło wiele mniej lub bardziej ciepłych słów. Nie obyło się bez wzruszeń, życzeń, kwiatów i prezentów. Ta chwila uświadomiła obecnym, że w naszej szkole niewątpliwie coś się kończy, a przed nami wszystkimi – dni, których jeszcze nie znamy. 

Uroczystość poprowadzili Ania Maciejewska i Maciej Sobutka, a swoimi artystycznymi występami uświetnili ją: Miłosz Cybulski (gitara), Julia Przybylska (recytacja) oraz duet Jessika Teodorczyk i Marcelina Przybylska(śpiew). Nad nagłośnieniem czuwał Kamil Bartkowiak.