SUKCES SZKOŁY W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH!!!!!!

Data publikacji: styczeń 2015

SUKCES SZKOŁY

W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH!!!!!!

Organizowany od kilku lat Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych jest ważnym instrumentem w badaniu jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jego adresatami są przede wszystkim uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy już w czerwcu muszą podjąć bardzo ważną decyzję – wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która zapewni im dostanie się na studia i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu Liceów 2015 Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, przy ocenie szkoły brano pod uwagę sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%). Źródłem danych do sporządzenia rankingu były protokoły komitetów głównych olimpiad przedmiotowych oraz zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE).

Miło nam poinformować, że Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego znalazło się na 27 miejscu w województwie wielkopolskim (na 100 ocenianych szkół) oraz na 354 miejscu w Polsce. To najwyższa spośród lokat, jakie udało się zająć we wcześniejszych edycjach rankingu.  Warto dodać, że wynik słupeckiego ogólniaka jest lepszy od wyników takich szkół jak LO im. H. Sienkiewicza we Wrześni( 59 miejsce), 1 LO im. T. Kościuszki w Koninie (61 miejsce) czy II LO im. Dąbrówki w Gnieźnie (42 miejsce).

Zdobycie miejsca w czołówce  rankingu jest dla każdej szkoły zasłużonym powodem do dumy. Dlatego Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” wprowadziła dla najlepszych liceów specjalne tytuły i znaki graficzne w kształcie szkolnych „tarcz”, które są potwierdzeniem wysokiej jakości szkoły. Nasze słupeckie liceum otrzymało tytuł „Brązowej Szkoły 2015” przysługujący placówkom, które w ogólnopolskim Rankingu Liceów 2015 zajęły miejsca od 301 do 500. Zainteresowanych szczegółowymi informacjami zachęcamy do odwiedzenia strony www.perspektywy.pl