Doradztwo zawodowe – wyjście klasy 1d do ZAZ Słupca

Data publikacji: październik 2022

Współpraca z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Słupcy daje możliwość poznania firm, zakładów, ciekawych miejsc pracy.

Na zaproszenie pani Wioletty Hoffman z MCK OHP w Słupcy, uczniowie klasy 1d udali się do ZAZ w Słupcy aby zapoznać się z charakterem wykonywanych czynności i zawodów. Otrzymali informację o możliwości zgłoszenia osób, które wykazują się pewnymi niepełnosprawnościami, aby otrzymali pracę lub pomoc w znalezieniu ciekawego zawodu.

Zakład Aktywności Zawodowej w Słupcy funkcjonuje od 1 października 2004 r. Realizuje zadania w ramach ekonomii społecznej. Zapewnia miejsca pracy przystosowane do niepełnosprawności i indywidualnych możliwości pracownika oraz stwarza warunki do rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej. Celem głównym Zakładu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych i przystosowanie na wolny rynek pracy.