Kampania społeczna „Drugie życie”

Data publikacji: marzec 2023

Oświadczenie woli to mały, niepozorny dokument, który za sprawą podpisu zyskuje niezwykłą moc. Jedno świadome wyrażenie zgody na oddanie swoich narządów do przeszczepu jest decyzją, która może uratować życie i przywrócić zdrowie kilku osobom. Akcja „Drugie życie” ma na celu promocję oświadczeń woli poprzez przekazywanie informacji na temat transplantacji. Popularyzacja wiedzy ma być narzędziem pozwalającym zwiększyć liczbę przeszczepów w Polsce. Poprzez poruszanie tematu przeszczepiania narządów, kontakt z lekarzem czy osobą, która żyje dzięki transplantacji chcemy skłaniać do refleksji, pobudzać do dyskusji i podejmowania rozmów.

 

W naszym liceum odbywa się trzecia edycja kampanii społecznej „Drugie życie”. Wzorem ubiegłych lat zaprosiliśmy do odwiedzenia szkoły lekarza transplantologa dr n. med. Martę Sękowską z Oddziału Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz osobę po przeszczepie nerki i jednocześnie aktywnego działacza Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji p. Jana Stępniaka. Na spotkaniu z młodzieżą z klas trzecich i drugich liceum prelegenci poruszyli różne zagadnienia związane z przeszczepianiem narządów w Polsce oraz opowiedzieli, jak wyglądać może „drugie życie”- życie po przeszczepie. Licealiści aktywnie uczestniczyli w spotkaniu zadając gościom nurtujące ich pytania dotyczące medycznych i psychologicznych aspektów transplantacji oraz wpływu stylu życia na konieczność przeszczepu narządu. O tym, jak aktywne sportowo może być życie po przeszczepie nerki opowiedział p. Jan Stępniak, który wielokrotnie reprezentował Polskę w zawodach międzynarodowych, a za dwa tygodnie będzie startował w Światowych Igrzyskach dla Osób po Transplantacji w Australii.

Wielu chorych umiera, bo nie dożyli chwili, kiedy znalazłby się dla nich zdrowy narząd. Przeszczep pozwoliłby im normalnie funkcjonować – uczyć się, pracować, założyć rodzinę, podróżować. Działania, jakie prowadzimy w ramach akcji informacyjnej „Drugie życie” mają spowodować wzrost świadomości społecznej młodych ludzi w zakresie transplantacji.