Edukacja prawna w LO

Data publikacji: luty 2024

 

Na przełomie stycznia i lutego klasy pierwsze uczestniczyły w spotkaniach z Kierownikiem Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy.

Pani Marzenna Lubańska zapoznała młodzież z pracą kuratorów sądowych, mówiła o problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie oraz o odpowiedzialności nieletnich za popełnione przez nich czyny. Uczniowie dowiedzieli się o środkach wychowawczych stosowanych wobec młodocianych przestępców. W oparciu o „Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich” oraz Kodeks Karny omówione zostały stosowane wobec nieletnich środki wychowawcze oraz zasady karania młodocianych oraz pełnoletnich sprawców przestępstw. Spotkanie na tyle zaciekawiło uczniów, że znalazły się osoby rozważające w przyszłości podjęcie pracy kuratora sądowego.