Puchar  Wielkopolski  Debat Oksfordzkich

Data publikacji: marzec 2024

W  naszym Liceum w  roku szkolnego 2023/2024 powstało Koło Debat Oksfordzkich. Opiekunem koła jest Pan Henryk Szurek.

To program edukacyjny skierowany do szkół ponadpodstawowych z terenu województwa wielkopolskiego. Jego celem jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów z wykorzystaniem debaty oksfordzkiej.

Debata oksfordzka jest jedną z najbardziej sformalizowanych form dyskusji. Jest to sztuka kulturalnego spierania się na argumenty. Dyskutuje osiem osób. Cztery osoby ze strony propozycji, które zgadzają się z tezą i cztery ze strony opozycji. Każdy z mówców ma swoją określoną rolę w dyskusji. Nad przebiegiem debaty czuwa marszałek i sekretarz. Kilkuosobowe jury decyduje czyja argumentacja była bardziej przekonująca.