Stypendium

Data publikacji: sierpień 2014

Stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego na rok szkolny, akademicki 2014-2015

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu rozpoczął realizację programu stypendialnego dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Stypendium ma charakter pomocy socjalnej i jest wypłacane ze środków budżetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Więcej na stronie:  http://www.powiat-slupca.pl/strona2084-Stypendium_dla_uczniow_szkol_ponadgimnazjalnych__sluchaczy_i_studentow_zamieszkujacych_na_stale_na_terenie_Wojewodztwa_Wielkopolskiego_na_rok_szkolny__akademicki_2014_2015.html

Pedagog szkolny: Wojciech Kocięcki