Uwaga! Poniedziałek drugi dzień na sportowo!

Data publikacji: czerwiec 2015

             

Drugi Dzień Sportu – Gry Zespołowe             

                            poniedziałek 22 czerwca                                                               

 

* 8.00 – 10.30   –    turniej klasowy piłki nożnej 5-cio osobowej chłopców                            

                                           na boisku przyszkolnym                

          * 11.00 – 13.30 –   turniej trójek siatkarskich dziewcząt i chłopców w sali gimnastycznej

 

 

Uwaga:

       –   Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem.

       –   Uczniowie biorący udział w turniejach zgłaszają u wychowawcy listę

            uczestników i w w/w czasie są zwolnieni z zajęć. Nie dotyczy to uczniów z

            zapowiedzianym zaliczeniem przedmiotu.

 

 

                                                                                 Leszek Wyszyński, Mirosław Górniak