Spotkanie wyróżnionych uczniów Sali Herbowej Starostwa Powiatowego

Data publikacji: wrzesień 2015

Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy na posiedzeniu 15 września 2015 roku uznała, że wśród wielu uczniów szczególnie zasłużonych w różnych dziedzinach zostaną wyróżnieni:

Wiktoria Głowacka (aktywna i pomysłowa praca w Samorządzie Uczniowskim: organizacja ważnych imprez, licznych akcji charytatywnych, osiągnięcia sportowe w koszykówce dziewcząt).

Adrianna Rudolf (laureatka Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego, I miejsce w XIX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Wierszy Patriotycznych, I miejsce w finale XIII Konkursu Recytatorskiego „Wielkopolska w poezji”, nagrody, wyróżnienia, dyplomy oraz podziękowania za udział w konkursach recytatorskich na szczeblu powiatowym i wojewódzkim).

Szymon Andrzejak (najwyższa średnia ocen w szkole: 5,31 i 100% frekwencja na zajęciach).

Rada Pedagogiczna uznała, że cała trójka otrzyma nagrody rzeczowe podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.

Informacja o wyróżnionych uczniach wraz z wnioskiem o przyznanie Nagród Starosty Słupeckiego przekazana została do organu prowadzącego. Z tego też powodu 22 września 2015 roku w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Starosty Słupeckiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat.

Z naszego liceum zaproszenie otrzymali: dyrektor Tadeusz Raczkowski, trzy uczennice szczególnie wyróżniające się swoją pracą na rzecz szkoły i środowiska: Adrianna Rudolf, Wiktoria Głowacka i Aleksandra Miłos. Zaproszeni zostali również rodzice wymienionych uczennic.

Goście ze szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu mieli możliwość poznania działalności szkolnej, lokalnej i artystycznej zaproszonych uczniów.

Na uroczystość był również zaproszony tegoroczny absolwent LO w Słupcy- Kamil Świątek, który otrzymał Nagrodę Starosty Słupeckiego za pracę na rzecz szkoły i środowiska. Wszystkim zaproszonym uczniom, w podziękowaniu za ich ogromną pracę, wręczone zostały okolicznościowe listy gratulacyjne oraz drobne upominki. W miłej atmosferze, przy kawie i ciastku, zaproszeni goście wysłuchali mini recitalu uczennicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.