Dopalacze niszczą życie

Data publikacji: grudzień 2015

„Dopalacze niszczą życie” to program profilaktyczny Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, skierowany przede wszystkim do młodzieży, by chronić ją przed zgubnymi skutkami jednej z najgorszych plag współczesnego społeczeństwa, jaką są dopalacze. Walka taka jest wtedy skuteczna, gdy w programie współdziałać będzie wiele podmiotów i grup społecznych. Najistotniejszą rolę odgrywają tutaj szkoły i inne placówki oświatowe.
Program będzie realizowany m.in. poprzez organizowanie spotkań z młodzieżą, włączanie młodych ludzi w twórczą profilaktykę rówieśniczą, w tym także z udziałem grup PaT. Inicjatorzy projektu przewidują przeprowadzenie w szkołach konkursów dotyczących szkodliwego wpływu dopalaczy i narkotyków, dzięki czemu to właśnie sama młodzież promować będzie modę na życie wolne od uzależnień. Program ma także na celu przekazanie wiedzy na temat konsekwencji zdrowotnych, psychologicznych, społecznych i prawnych zażywania substancji zastępczych i środków odurzających oraz wskazanie sposobów zapobiegania istniejącym zagrożeniom.
Jednym z działań jest również projekcja filmu profilaktycznego dotyczącego szkodliwości dopalaczy, który mieli możliwość obejrzeć uczniowie naszej szkoły w dniu 27 listopada w MDK w Słupcy. Autorami filmu, z tytułu którego zaczerpnięto nazwę całego programu jest ostrowska grupa PaT – „Uzależnieni od Teatru”. Jest to obraz tragicznych losów uzależnionego od dopalaczy chłopaka. Wprowadzenia do filmu podjął się st. asp. Dariusz Nowicki, który zajmuje się prewencją kryminalną.