Warsztaty z chemii

Data publikacji: styczeń 2016

Tuż przed przerwą świąteczną uczniowie naszego liceum mieli okazję do wzięcia udziału w warsztatach. Przedstawiciele Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia, z którym szkoła wspólpracuje od lat, tym razem przyjechali do Słupcy i zorganizowali zajęcia na miejscu. Uczniowie  mogli samodzielnie przeprowadzać doświadczenia między innymi dowiadując się jakie czynniki wpływają na szybkość reakcji. Dla młodzieży możliwość samodzielnej paracy z odczynnkami chemicznymi okzała się miłą odmianą od codziennej nauki teoretycznej w klasie.
Całości dopełnili charyzmatyczni prowadzący oraz efektowny pokaz, w którym także brali udział ochotnicy.