„Bezpieczeństwo wokół mnie” – Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie

Data publikacji: luty 2016

Problematyka szeroko pojętego bezpieczeństwa stanowi niezwykle ważny element współczesnego życia. Przewija się przez wszystkie dziedziny działalności. Jej ważkość widoczna jest na każdym szczeblu władzy, w każdym kraju i na forum międzynarodowym.
Będąc propagatorami wiedzy o bezpieczeństwie i ucząc młodzież odpowiednich zachowań i działań w sytuacjach wymagających podejmowania właściwych decyzji, 4 lutego przeprowadziliśmy w naszej szkole po raz pierwszy Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, którego organizatorami są Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu oraz Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz rozwijanie ich zainteresowań dotyczących przedmiotowego zagadnienia, wdrażanie do samokształcenia i korzystania ze współczesnych źródeł informacji, sprawdzenie wiedzy młodzieży na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa.
W etapie szkolnym konkursu udział wzięli:
Marta Milczarek, Michalina Górska, Weronika Łukaszyk, Sandra Czajkowska, Julita Król, Klaudia Spychała, Marta Szygenda, Weronika Wiatrowska, Filip Domagalski, Bartosz Bartkowiak i Mariusz Pruszyński. Zadaniem uczestników było wypełnienie testu składającego się z 30 pytań. Trzy osoby, które uzyskają co najmniej 60% możliwych punktów będą miały możliwość reprezentowania szkoły na etapie wojewódzkim.

AN