Maturzysto! – Skorzystaj z dofinansowania na pierwszy rok i kolejne lata studiów!

Data publikacji: marzec 2016

Ruszyła IX edycja programu stypendialnego Indeks Start2Star Jolanty i Leszka Czarneckich. To projekt, w wyniku którego niezamożnym i zdolnym maturzystom zapewnia się finansowanie przez cały okres studiów, a stypendia wynoszą 1300 zł miesięcznie.
Udział w programie mogą wziąć osoby, których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekroczył 1000 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych oraz średnia ocen wyniosła minimum 4,0 w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej.
Program dotyczy osób, które wyróżniają się wśród swoich rówieśników pasja naukową, sportową bądź artystyczną i tych, którzy wiedzą, w którym kierunku chcą się rozwijać; którzy biorą udział w olimpiadach, zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych związanych z przyszłym kierunkiem studiów oraz wykazują się szeroko pojętą aktywnością społeczną. Kandydatom pozostawia się pełną swobodę wyboru uczelni i kierunku.
Podstawa ubiegania się o stypendium jest zarejestrowanie się oraz wypełnienie formularza na stronie internetowej WWW.paga.org.pl do dnia 15 maja 2016 roku.
Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny