„ARS – czyli jak dbać o miłość?”

Data publikacji: kwiecień 2016

W naszej szkole już kolejny rok realizowany jest program edukacyjny „ARS – czyli jak dbać o miłość?”, stanowiący istotną część 5-letniego Projektu pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Tytuł programu nawiązuje do słowa łacińskiego ars, czyli sztuka. To słowo wyróżnione wielkimi literami ma utrwalić się jako krótki i rozpoznawalny symbol programu. Treściowo nawiązuje on do założenia, że budowanie, rozwój i trwanie relacji miłości jest swoistą sztuką, że wymaga działania, umiejętności, dojrzałości. O miłość trzeba dbać, a to wymaga „sztuki” – wypracowania pewnych umiejętności. Jest to zasadniczy temat programu, a miłość jest niezbędnym kontekstem treściowym.

Celem programu jest dotarcie z przekazem edukacyjnym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju i ograniczeni używania substancji psychoaktywnych przez młodzież w wieku prokreacyjnym.

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” realizowany jest we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych powiatu słupeckiego.

Również w naszej szkole młodzież klas pierwszych i drugich, zapoznana została  z założeniami programu, otrzymała komplet materiałów informacyjno-edukacyjnych, związanych z dbaniem o siebie, dbaniem o miłość.