Wspólne zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy

Data publikacji: kwiecień 2016

W ramach projektu Szkoła Równego Traktowania realizowanego przez naszą szkołę spotkaliśmy się na wspólnych zajęciach z grupą uczniów z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy. Uczennice LO z klasy IId – Linda Otschere, Iza Mazurek, Basia Dyrka oraz Anita Król przygotowały scenkę, której celem było zwrócenie uwagi na znaczenie stereotypów i uprzedzeń w naszym życiu i ich wpływu na postrzeganie drugiego człowieka. Podczas zajęć nawiązaliśmy też do tematyki praw człowieka. Tworzyliśmy hasła – prawa człowieka zaczerpnięte z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wspólnie zastanawialiśmy się nad pytaniami, czy wszyscy jesteśmy tacy sami, co nas od siebie różni, w czym jesteśmy do siebie podobni. Uczniowie pracowali w grupach z dużym zaangażowaniem,  realizując przydzielone zadania. Była to też okazja do bliższego poznania i integracji uczniów.

Szkoła Równego Traktowania to ogólnopolski program warszawskiej Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka, który jest poświęcony identyfikowaniu i reagowaniu na zjawisko dyskryminacji i przemocy w szkole.

Zajęcia odbyły są pod opieką p. Renaty Bartczak i p. Mirosławy Błaszczak.