Warsztaty z genetyki

Data publikacji: kwiecień 2016

Wielu ludziom inżynieria genetyczna kojarzy się z eksperymentami przeprowadzanymi w renomowanych laboratoriach biochemicznych. W takich miejscach naukowcy uzyskują zwierzęta i rośliny modyfikowane genetycznie, a także klonują różne gatunki organizmów. Wszystkie te działania  przeciętnemu człowiekowi wydają się odległe i raczej kojarzą się z filmami typu science fiction.
Jednak  uczniowie z naszego liceum mieli okazję po raz kolejny zmierzyć się z zagadnieniami genetyki molekularnej na warsztatach biochemicznych pod hasłem „Zbadaj swój DNA”. Młodzież z klasy 1b (biologiczno-chemicznej) pod opieką p. Joanny Sobutki i p. Mirosławy Nawrot brała udział w zajęciach organizowanych przez warszawskie BioCentrum Edukacji Naukowej działające we współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.
W ramach warsztatów młodzież z naszej szkoły pod opieką naukowców ze stolicy  izolowała DNA z własnych komórek. Następnie z wykorzystaniem reakcji PCR (reakcji łańcuchowej polimerazy) uczniowie klonowali geny z sekwencjami polimorficznymi w termocyklerach i izolowali je z wykorzystaniem elektroforezy żelowej. Doświadczenia wykonywane w laboratorium dostarczyły wszystkim uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń. Uczniowie mieli okazję pracować na specjalistycznym sprzęcie badawczym, a ćwiczenia z pipetami automatycznymi, wirówkami i enzymami molekularnymi pokazały, że inżynieria genetyczna nie jest  dla licealistów pojęciem abstrakcyjnym.