Podsumowanie projektu ” Szkoła Równego Traktowania”

Data publikacji: maj 2016

Nasza szkoła zalazła się gronie 30- stu szkół z całej Polski, które realizowały projekt „Szkoła Równego Traktowania”. W ramach projektu młodzież naszej szkoły podejmowała różne działania mające na celu uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, poszanowanie godności człowieka. Na warsztatach, podczas lekcji wychowawczych poruszaliśmy tematy stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i mechanizmów ich powstawania.

W ramach podsumowania projektu grupa uczniów z klasy IIa przygotowała wystawę pt. „Każdy inny, wszyscy równi” na której zaprezentowaliśmy część plakatów wykonanych przez uczniów naszej szkoły. Nawiązując do tematyki praw człowieka młodzież wykonała też symboliczne drzewo, na którym umieściła hasła dotyczące praw człowieka.

Szkoła Równego Traktowania to ogólnopolski program warszawskiej Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka, który jest poświęcony identyfikowaniu i reagowaniu na zjawisko dyskryminacji i przemocy w szkole.