W drodze do wojska

Data publikacji: październik 2014

„W drodze do wojska”

23 września klasy pierwsze miały okazję uczestniczyć w spotkaniu z panem Andrzejem Machowiakiem ze Stowarzyszenia „Z Wiatrem i pod Wiatr” w ramach realizowanego projektu „W drodze do wojska” (Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej).

 

Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z ternu powiatu Słupeckiego. Celem projektu jest przygotowanie potencjalnych kandydatów do zawodowej służby wojskowej i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych. Realizowane zadanie ma na celu kształtowanie patriotycznych i pro obronnych postaw społeczeństwa oraz budowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP w społeczeństwie.

Wykładowca opowiedział i wytłumaczył na czym polega służba przygotowawcza, jakie są warunki przystąpienia, kto, gdzie i w jaki sposób może zgłosić się do pełnienia służby oraz na czym polega szkolenie. Dowiedzieliśmy się, że służba przygotowawcza jest świetną alternatywą dla osób, które interesują się wojskiem, a z różnych powodów nie mogą realizować swoich pasji. Jest to rodzaj ochotniczej służby, która ma na celu stworzenie Narodowych Sił Rezerwowych. Do służby przygotowawczej mogą zgłosić się zarówno mężczyźni jak i kobiety. Każdy ochotnik musi jednak spełniać określone wymagania.

Pan Machowiak zachęcał nas do wzięcia udziału w treningach strzelania z karabinka pneumatycznego oraz do szkoleń z pierwszej pomocy, jakie będą się odbywać w ramach wspomnianego projektu.

Po wykładzie każdy mógł podejść, zobaczyć z bliska, a nawet dotknąć broni, która liczyła kilkadziesiąt lat, ale również do takiej, która jeszcze „pachniała świeżością”.

Aleksandra Nowak