Kandydaci zakwalifikowani do szkoły

Data publikacji: lipiec 2016

Wolę podjęcia nauki w szkole należy potwierdzić poprzez dostarczenie  oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum  oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do dnia 7 lipca 2016r. do godziny 13:00.

UWAGA

W związku z zarządzeniem  Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  z dnia 29 czerwca 2016r. listy przyjętych do szkoły zostaną opublikowane 26 lipca 2016r. o godzinie 13:00.