Złóż wniosek o stypendium!!!

Data publikacji: wrzesień 2016

Nabór wniosków o przyznanie stypendium w programie stypendialnym „Stypendia Świętego Mikołaja” rozpoczęty!

  1. Uczeń może ubiegać się o przyznanie Stypendium, jeśli:
  2. potwierdzony miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1500 zł. W szczególnych przypadkach dochód netto może być wyższy. Szczególne okoliczności powinny być zawsze skonsultowane z koordynatorem;
  3. uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższą niż: 4,3 w gimnazjum; 4,0 w szkole średniej. W wyjątkowych przypadkach (np. wybitne uzdolnienia w jednej lub kilku dziedzinach);
  4. wykazuje się zaangażowaniem społecznym i ma osiągnięcia naukowe.
  5. Wniosek dla ucznia o przyznanie stypendium na rok szkolny 2016/2017 wraz z regulaminem i załącznikami dostępne na stronie: stypendia.mikolaj.org.pl w zakładce: o programie.
  6. Wypełnione wnioski należy złożyć do pedagoga do 23 września.

Dodatkowych informacji udziela koordynator programu: Aleksandra Nowak.