Konkurs na plakat bioetyczny

Data publikacji: wrzesień 2016

„Bioetyka – prawa człowieka a zdrowie”

Z okazji Światowego Dnia Bioetyki, Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego organizuje konkurs plastyczny  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  na najlepszy plakat poświęcony tematyce bioetycznej.

Motto tegorocznego konkursu brzmi „Bioetyka – prawa człowieka a zdrowie”.

Tematyka plakatu powinna być inspirowana jednym z cytatów/twierdzeń dotyczących aktualnych problemów ochrony zdrowia i praw człowieka. Lista tematów na stronie http://cbb.uw.edu.pl/ i w bibliotece.  Plakat powinien mieć nie tylko ciekawą formę plastyczną, ale także spełniać funkcję uwrażliwiająco-edukacyjną.

Plakat może być wykonany dowolną techniką plastyczną, w szczególności może być namalowany własnoręcznie albo też przygotowany z wykorzystaniem graficznych programów komputerowych.

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć organizatorom do dnia 10 października 2016 roku (liczy się data doręczenia).

Główna nagroda to udział w 3-dniowej Wiosennej Szkole Bioetyki 2017 organizowanej przez Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego oraz Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN w Pałacu w Jabłonnie k/o Warszawy.

Szczegóły w bibliotece.