Wrzesień, ach to ty…

Data publikacji: wrzesień 2016

Wrzesień, ach to ty… – tą parafrazą słów Marka Grechuty zostali powitani 1 września 2016 roku uczniowie liceum, którzy zgromadzili się tego dnia na sali gimnastycznej, aby rozpocząć nowy rok szkolny. Miło było zobaczyć się po dwumiesięcznym odpoczynku wakacyjnym. Wśród nas pojawiły się także nowe twarze – 105 pierwszoklasistów, którzy po raz pierwszy przekroczyli próg słupeckiego ogólniaka.

Przygotowanie uroczystości w tym roku przypadło klasie II d, a poprowadziła je Jagoda Jacaszek. Na wstępie chór szkolny odśpiewał hymn państwowy, po czym wszyscy wysłuchali przemawiających. Na początku głos zabrała prowadząca, która powitała zaproszonych gości, dyrekcję, radę pedagogiczną, pracowników administracji i obsługi oraz młodzież. Następnie o zabranie głosu został poproszony pan dyrektor Tadeusz Raczkowski, który krótko przybliżył zgromadzonym historię naszej szkoły oraz przedstawił wszystkich pracowników liceum. Szczególną uwagę zwrócił na wychowawców tegorocznych klas pierwszych. W ich gronie znaleźli się: Mirosława Błaszczak, Jolanta Biadasz, Wioletta Nyszler oraz Marzena Wojtkowiak. Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców, pan Bogdan Kowalski, witając nas ciepłymi słowami i składając nam życzenia na nowy rok szkolny. Głos końcowy miał przewodniczący Samorządu Szkolnego Jakub Brzeziński, który również miło powitał wszystkich po tej długiej wakacyjnej przerwie.

Następnie chór, pod przewodnictwem pani Arlety Adamczyk, zaprezentowała się w krótkim repertuarze, który został przygotowany na jubileusz 90-lecia naszej szkoły. Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczniowie rozeszli się do swoich klas na spotkania z wychowawcami.