„Jak poznać?” – młodzież na szkoleniu dotyczącym profilaktyki uzależnień

Data publikacji: listopad 2016

8 listopada 2016 r. klasy 1c, 2b i 2d uczestniczyły w szkoleniu z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach projektu „Jak poznać?” realizowanego przez Stowarzyszenie Młode Ostrowite:  „Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym profilaktyki uzależnień, które odbyło się na dwóch godzinach lekcyjnych. Prowadzący zapoznał nas z przyczynami uzależnień, z metodami leczenia, dowiedzieliśmy się jak pomóc osobie chorej. Warsztaty przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze, pan zadbał o to, byśmy czuli się swobodnie. Zadawaliśmy wiele pytań, nikt się nie nudził, wręcz przeciwnie, byliśmy w pełni zaangażowani w zajęcia. Poruszyliśmy wiele ciekawych tematów, między innymi tematykę snów, ich znaczenia w leczeniu uzależnień i w odkrywaniu własnej osobowości. Poznaliśmy również ciekawe przypadki osób, które zmagały się z bardzo dziwnymi uzależnieniami. Wyszliśmy z warsztatów bogatsi o nowe doświadczenia, przemyślenia i wiedzę, która niewątpliwie przyda nam się w życiu.”

Celem projektu jest zwiększenie świadomości na temat negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych, poznanie sposobów zapobiegania zagrożeniom wynikającym z używania środków psychoaktywnych oraz  procedur postępowania wobec dzieci i młodzieży w sytuacjach wynikających z ich zażywania. W naszym liceum odbiorcami projektu są uczniowie, nauczyciele i rodzice. Rodzice i opiekunowie poznali  wskazówki jak wspierać abstynencję dziecka oraz jak rozpoznać negatywne skutki działania środków psychoaktywnych. Ponadto zapoznali się z zagrożeniami wynikającymi ze stosowania środków psychoaktywnych przez młodzież. Zdobyli wiedzę na temat poradnictwa rodzinnego, prawnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak również na temat instytucji i organizacji udzielania pomocy dziecku oraz rodzinie. Wzmocnili swoje kompetencje wychowawcze, poznali alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu oraz nabyli umiejętności eksponowania mocnych stron dziecka.