Sprawozdanie ze zbiórki pieniędzy na terenie Parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Kowalewie Opactwie

Data publikacji: grudzień 2016

Młodzież z  liceum uczestniczyła w akcji zbierania pieniędzy w ramach programu stypendialnego „Stypendia Świętego Mikołaja” na rzecz utalentowanych uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy.

6 grudnia Jakub Brzeziński – pomysłodawca i organizator akcji oraz  Marta Szygenda i Mikołaj Kopczyński, po każdej mszy kwestowali na terenie Parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Kowalewie Opactwie. Parafianie obdarowywani byli drobnymi upominkami, a w zamian chętnie udzielali wsparcia finansowego na rzecz programu stypendialnego. Kolejnego dnia komisja w składzie: Jakub Brzeziński, Marta Szygenda i Aleksandra Nowak podliczyła pieniądze. Uzbierano 425 zł. Pieniądze wpłacone zostały na subkonto liceum Fundacji Świętego Mikołaja (WWW.stypendia.mikolaj.org.pl)

Bardzo serdecznie dziękujemy proboszczowi Parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Kowalewie Opactwie- Księdzu Stefanowi Sztubie za nagłośnienie akcji i umożliwienie nam przeprowadzenia zbiórki. Parafianom natomiast dziękujemy za hojne wsparcie!

Dziękujemy,

Społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy