Dlaczego warto studiować w PWSZ w Koninie?

Data publikacji: grudzień 2016

Pielęgniarstwo, informatyka i kosmetologia to nowe kierunki, które w nowym roku akademickim zamierza uruchomić Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.

Uczelnia należy do grona najstarszych PWSZ-tów w Polsce ‒ działa od roku akademickiego 1998/1999. Jest również jedyną bezpłatną uczelnią w regionie. Takie informacje uczniowie klas trzecich mogli uzyskać podczas zorganizowanego 6 grudnia spotkania w naszym liceum z przedstawicielami PWSZ z Konina.

Na uczelni działają 4 wydziały: Filologiczny, Społeczno-Ekonomiczny, Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oraz Techniczny, które prowadzą studia na 17 kierunkach. Ich absolwenci otrzymują dyplom licencjata lub inżyniera, co daje wykształcenie wyższe I stopnia. Na filologii od dwóch lat kształci się również magistrów. PWSZ prowadzi też projekty, które wykraczają poza programy nauczania.

Władze przywiązują dużą wagę do wysokiej jakości kształcenia, a oferta edukacyjna jest stale różnicowana. Co roku uruchamiane są nowe kierunki, nowe studia podyplomowe, a ich programy modyfikowane pod kątem potrzeb rynku pracy. Przewidują zajęcia laboratoryjne, warsztatowe, które wiedzę teoretyczną wzbogacają o umiejętności i doświadczenia praktyczne.
Praktyczny profil nauczania to charakterystyczna cecha konińskiej PWSZ. Zobowiązuje studentów do zaliczania zajęć praktycznych, które związane są ze zdobywanym wykształceniem i dają pierwsze kroki w zawodzie. Prawidłowy przebieg praktyk gwarantują porozumienia, jakie uczelnia zawarła w tej sprawie z zakładami i instytucjami w całym regionie. PWSZ uczestniczy również w unijnym programie Erasmus+, który ułatwia (i dofinansowuje) wyjazdy na studia i praktyki za granicą. Wśród jej partnerów jest ponad 50 uczelni z całej Europy, m.in. Hiszpanii, Malty, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoch.