Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Data publikacji: październik 2022

Zaczynamy  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych!

Zobacz wpis

Święto to ustanowione  zostało przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship w 1999 r.)  Najpierw był to jeden dzień , czwarty poniedziałek października, od 2008 r. święto trwa cały miesiąc. Działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarstwa Szkolnego zainaugurowano formalnie w r. 1971. Stowarzyszenie zrzesza bibliotekarzy szkolnych, nauczycieli, wydawców oraz wszystkich ludzi, którym bliskie są problemy bibliotekarstwa szkolnego. Celem Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarstwa Szkolnego jest przede wszystkim rozwój bibliotek szkolnych we wszystkich krajach. Pierwsza konferencja międzynarodowa IASL odbyła się w Londynie w r. 1971. Od tej pory Stowarzyszenie corocznie organizuje konferencje, które odbywają się w różnych regionach świata. IASL jest członkiem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA), jest powiązane z UNESCO, współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Czytelniczym (IRA) oraz Międzynarodową Izbą ds. Książek dla Młodych (IBBY).

Hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi: „Reading for Global Peace and Harmony”,  w polskiej wersji „Czytanie dla pokoju” .


Źródło: www.bibliotekawszkole.pl

Zdjęcia : www.bibliotekawszkole.pl