Czy wolność  Ojczyzny jest dla mnie dobrem najwyższym? 

Data publikacji: wrzesień 2023

Powiatowy Konkurs Literacki

Muzeum Regionalnego w Słupcy realizuje wystawę plenerową: „…abym i ja dopomógł ku wyswobodzeniu się z pod jarzma moskiewskiego.” Ziemia słupecka świadkiem  wydarzeń́ powstańczych 1863-1864. Dofinansowana  ze środków Biura Niepodległa w ramach Programu dotacyjnego „Powstanie styczniowe 1863-1864” .
Liceum Ogólnokształcące w Słupcy jest partnerem tego zadania, w ramach którego  ogłaszamy Powiatowy Konkurs Literacki  zapraszając  do wzięcia  w nim udziału uczniów szkól ponadpodstawowych z terenu powiatu słupeckiego.
Zwracając Waszą uwagę na te odległe wydarzenia  sprzed 160.laty, kiedy wybuchło powstanie styczniowe 1863-1864, chcemy abyście zechcieli zapoznać się z jego realiami, ale  przede wszystkim abyście z empatią pochylili się nad losami waszych rówieśników  m. in. młodych gimnazjalistów z Trzemeszna, którzy wyruszyli do powstania, będąc w ostatnich klasach maturalnych, zostawili wszystko, wierząc, że za moment wrócą do swojej szkolnej rzeczywistości i będą realizować  swoje plany życiowe i marzenia. Wiemy, że tak się nie stało. Szli  też inni młodzi  do powstanie… ze Słupcy  i  okolic. Wolność – była  dla nich (jak się okazało) sprawą nadrzędną. Biorąc  pod uwagę sytuację  międzynarodową, wojnę w Ukrainie …zadane pytanie jest chyba bardzo aktualne
Zatem mamy nadzieję, że znajdziecie  czas i odpowiecie na  konkursowe pytanie: Czy wolność Ojczyzny jest dla mnie dobrem najwyższym?..  
  Zapoznajcie się z Regulaminem konkursu, sięgnijcie  do literatury,  internetu itp. do lokalnych wydawnictw, obejrzyjcie plenerową wystawę, która będzie udostępniana od 12 października  b.r. przy Stawku Miejskim. Możecie liczyć na wsparcie i przedyskutowanie pewnych kwestii ze swoimi nauczycielami, bądźcie szczerzy, ale merytoryczni w tych wypowiedziach.
Czekamy na wasze prace do 3 listopada. Regulamin także na stronie : www.muzuemslupca.pl

Zapraszamy.

Beata Czerniak – dyrektor Muzeum Regionalnego w Słupcy

Urszula Radosiewicz –dyrektor LO w Słupcy

Powstanie styczniowe REGULAMIN KONKURSU

Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz akceptacja regulaminów obiektów